tisdag 15 maj 2012

Psalms on the dancefloor

A psalm from the Book of songs gets a new life on the dance floor in Israel."If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning
Let my tongue stick to the roof of my mouth, if I do not remember you, if I do not set Jerusalem above my highest joy!"
"Om jag glömmer dig Jerusalem, 
må min högra hand förlamas.Må min tunga fastna vid gommen om jag inte tänker på dig - om jag inte sätter Jerusalem högre än allt annat"

"אם אשכחך ירושליםתשכך ימיניתדבק לשוני 
להיכיאם לא אצכרתכיאם 
לא אעלה את ירושליםעל ראש שמחתי"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar